Thông tin, danh sách các mô hình sản xuất hoa cây kiểng, rau an toàn - Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật

Phụ lục: Thông tin, danh sách các mô hình sản xuất hoa cây kiểng, rau an toàn
Đính kèm công văn số:      /CCTTBVTV-TT ngày      tháng 6 năm 2017 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
               
STT Thông tin liên hệ Tên mô hình Nội dung giới thiệu mô hình Đạt chứng nhận VietGAP Ghi chú
Họ và tên Địa chỉ Loại cây trồng áp dụng Diện tích (ha)
NĂM 2015
A CHƯƠNG TRÌNH RAU AN TOÀN
I Mô hình 1
1 Nguyễn Văn Phệt Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Đậu đũa 0.2    
2 Nguyễn Văn Dũ Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Bí đao 0.3    
3 Phạm Văn Thái Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3    
4 Hồ Thị Hạnh  Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.45 x  
5 Hồ Văn Hóa Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Bí đao 0.3 x  
6 Lê Tuấn Khanh  Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo, đậu đũa 0.2 x  
7 Lê Văn Sáu Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3    
8 Hà Minh Hiếu Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo, mướp 0.2    
9 Huỳnh Thanh Trà Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Bầu 0.3    
10 Ngô Khánh Phụng Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo, Mướp 0.2 x  
11 Phạm Văn Thanh Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Bầu 0.3 x  
12 Thái Văn Dũng Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo, Mướp 0.6 x  
II Mô hình 2
1 Nguyễn Ngọc Đẹp Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3 x  
2 Nguyễn Văn Thiện Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.15    
3 Nguyễn Văn Triển Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khồ qua 0.8 x  
4 Nguyễn Ngọc Yến Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.7 x  
5 Đặng Quốc Tiến Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khồ qua 0.35    
6 Trần Quang Phúc Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Cà chua, dưa leo 1 x  
7 Nguyễn Văn Lân Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5 x  
8 Nguyễn Thị Tiến Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Bí đao 0.2    
9 Võ Thị Huyền Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3 x  
10 Nguyễn Văn Lệ Xã Xuân Thới Sơn - Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3 x  
III Mô hình 3
  Phạm Văn Hoàng Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.4 x  
  Huỳnh Văn Du Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bầu 0.3 x  
  Nguyễn Minh Kha Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.7    
  Lê Văn Ngọc Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bí xanh 0.5 x  
  Trần Minh Lập Ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.9    
  Nguyễn Quan Trên Ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.7    
  Nguyễn Minh Tâm Ấp 5, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bí xanh 0.5 x  
  Lê Văn Thuận Ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.3 x  
  Phan Văn Thắm Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.5    
  Đoàn Văn Cường Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.4    
  Lê Trung Cao Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.8    
  Nguyễn Văn Tuấn Ấp 2, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 1 x  
  Đoàn Thị Sương Mai Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bí xanh 0.8    
  Lại Thị Mười Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.2 x  
  Lại Văn Sanh Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.2    
  Đặng Ngọc Ần Ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.4    
  Trần Văn Thanh Ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.3 x  
  Nguyễn Thanh Tùng Ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3    
IV Mô hình 4
1 Nguyễn Văn Tung Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.2    
2 Nguyễn Văn Tích Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Đậu đũa 0.3    
3 Nguyễn Văn Đẩu Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Đậu bắp 0.5    
4 Nguyễn Văn Thơm Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.3    
5 Nguyễn Thị Kim Nguyên Ấp 2, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.6 x  
6 Bùi Đăng Sữa Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Ớt 0.2    
7 Nguyễn Văn Đua Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.3    
8 Võ Thành Tâm Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bí xanh 0.8 x  
9 Nguyễn Tất Thắng Ấp 4, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.3 x  
10 Nguyễn Thị Thu Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.4    
11 Nguyễn Thị Chính Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.8    
12 Trần Văn Gát Ấp 4, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.4    
13 Nguyễn Thị Ba Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả 0.3    
14 Đoàn Văn Bé Tư Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.5    
15 Nguyễn Thị Bia Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Bí xanh 0.3    
16 Nguyễn Hồng Anh Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả cải 0.4 x  
17 Nguyễn Văn Phương Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Cải 0.4 x  
18 Trần Quốc Thùy Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp 0.6    
19 Nguyễn Văn Út Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Cải 0.3    
20 Quách Văn Mách Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả cải 0.2    
21 Võ Thị Tuyết Nhung Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả cải 0.4    
22 Mai Văn Truyền Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả cải 0.3    
23 Nguyễn Văn Thức Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả cải 0.4    
24 Lê Ngọc Bích Ấp 3, xã Quy Đức, Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.6 x  
V Mô hình 5
1 Phạm Văn Tro ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Bầu, Khổ qua 0.5 x  
2 Nguyễn Văn Nhan ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Dưa leo, bí đao 0.5 x  
3 Nguyễn Văn Xế ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Khổ qua, Dưa leo 0.55    
4 Nguyễn Thị Chóa ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Ớt 0.6    
5 Nguyễn Văn Tấn ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.2 x  
6 Trần Văn Phối ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5    
7 Kim Văn Trung ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.6    
8 Trần Văn Triệu ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3    
9 Trần Văn Nhắc ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3 x  
10 Lê Văn Hùng ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5 x  
11 Trần Văn Thành ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Bí đỏ 0.2    
12 Nguyễn Thị Bề ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Bí đao 0.4    
13 Kim Văn Bình ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, Củ Chi Mô hình rau ăn quả Bí đao 0.35    
VI Mô hình 6
1 Trịnh Văn Thảo ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả mướp khía 0.1    
2 Nguyễn Văn Hận ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả khổ qua 0.4 x  
3 Trần Văn Hoàng ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả bí xanh 0.4    
4 Trương Văn Nhỏ ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả bí xanh 0.5    
5 Nguyễn Văn Dũng ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả bí đỏ 0.4    
6 Trương Văn Quanh ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả   0.3    
7 Nguyễn Văn Khanh ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả   0.4    
8 Nguyễn Văn Lơ ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả đậu cove 0.4 x  
9 Nguyễn Văn Hoàng ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả bầu 0.4    
10 Lê Văn Chí ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả dưa leo 0.4 x  
11 Trịnh Hữu Hùng ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả đậu cove, đậu đũa 0.5 x  
12 Ngô Văn Hiếu ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả mướp, đậu cove 0.5 x  
13 Nguyễn Kiên Giang ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả đậu đũa, bầu 0.4 x  
14 Nguyễn Thị Liên ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình rau ăn quả khổ qua, bí đao 0.4 x  
B CHƯƠNG TRÌNH HOA KIỂNG
1 Nguyễn Thanh Hoàng ấp Bàu Điều, xã Phước Thạnh, Củ Chi Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên hoa lan Mokara 0.15   Mỗi hộ 1 mô hình diện tích 1.500 m2
2 Trần Văn Nhĩ ấp Bến Đò II, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi Mokara 0.15  
3 Nguyễn Văn Pha ấp 3 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè Mokara 0.15  
4 Lê Văn Bé ấp 2 xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh Mokara 0.15  
5 Phùng Tấn Thảo Ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Dendrobium 0.15  
6 Nguyễn Văn Hoàn ấp 2 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh Dendrobium 0.15  
7 Nguyễn Quang Vinh ấp 4 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn Dendrobium 0.15  
8 Nguyễn Thị Thu Hồng Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức Mokara 0.15  
NĂM 2016
A CHƯƠNG TRÌNH RAU AN TOÀN
I Mô hình 1
1 Lê Văn Dưỡng Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.65 x  
2 Nguyễn Thị Tuyến Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 1 x  
3 Dương Thị Thường Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.8 x  
4 Đỗ Văn Khánh Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.9 x  
5 Phạm Văn Mão Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.6 x  
6 Lại Thị Diên Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.7 x  
7 Nguyễn Thị Nga Nhị Bình, huyện Hóc Môn MH rau muống nước Rau muống nước 0.8 x  
II Mô hình 2
1 Nguyễn Văn Chinh Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1    
2 Tạ Văn Nam Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8 x  
3 Nguyễn Thị Hoa Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8    
4 Huỳnh Văn Ợt Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.5 x  
5 Dương Văn Luân Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9 x  
6 Lê Văn Ninh Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1.2 x  
III Mô hình 3
1 Nguyễn Văn Bình Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8 x  
2 Đổ Văn Khoản Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9    
3 Trần Văn Tứ Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1.2    
4 Cao Ngọc Huấn Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9    
5 Nguyễn Văn Ngũ Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.6 x  
6 Vũ Văn Hoàng Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8    
7 Nguyễn Văn Nò Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8    
IV Mô hình 4
1 Nguyễn Văn Tân Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9 x  
2 Sử Văn Phúc Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1    
3 Đỗ Thị Thắm Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9 x  
4 Phạm Văn Hiền Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.6    
5 Trần Văn Huy Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.9    
6 Trần Ngọc Dự Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8 x  
V Mô hình 5
1 Tạ Thị Thái Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.5    
2 Phạm Văn Ngát Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1.2    
3 Phạm Văn Soi Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1.4    
4 Đổ Văn Bắc Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.8    
5 Huỳnh Văn Sang Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 0.6 x  
6 Lê Văn Hà Bình Mỹ, huyện Củ Chi MH rau muống nước Rau muống nước 1.2 x  
VI Mô hình 6
1 Nguyễn Thị Thu Hương Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả bí xanh 0.7    
2 Lê Trung Cao Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.5    
3 Nguyễn Quang Trên Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả bí xanh 0.8    
4 Phan Văn Thắm Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3    
5 Nguyễn Minh Kha Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.5    
6 Lại Văn Sanh Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp hương 0.3    
7 Nguyễn Văn Chính Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5    
8 Nguyễn Thị Thanh Đào Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.5    
9 Lại Thị Mười Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Mướp hương 0.2    
10 Trần Văn lập Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5    
11 Phan Thị Tú Nhi Hưng Long, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.5    
VII Mô hình 7
1 Phùng Thị Ngắn ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.2 x  
2 Phan Văn Cường ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.4 x  
3 Võ Ngọc Xuân ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Mướp hương 0.2 x  
4 Nguyễn Thị Tiến ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.2 x  
5 Nguyễn Văn Ngược ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả bí đao  0.2    
6 Nguyễn Văn Lân ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3 x  
7 Nguyễn Thị Vân ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Đậu rau 0.15 x  
8 Lê Tuấn Khanh ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3    
9 Ngô Khánh Phụng ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.2 x  
10 Tô Quốc Hòa ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.4    
11 Phạm Văn Thái ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Dưa leo 0.3    
12 Hồ Văn Hóa ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả bầu 0.3    
13 Thái Văn Dũng ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Mô hình rau ăn quả Khổ qua 0.3 x  
VIII Mô hình 8
  Nguyễn Văn Đẩu ấp 2 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.2    
  Bùi Thị Mười ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá cải ngọt 0.3    
  Nguyễn Thị Tuyết ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá cải xanh 0.2    
  Nguyễn Văn Minh ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.2    
  Võ Thị Tuyết Nhung ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.4    
  Nguyễn Hữu Thọ ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.2    
  Lê Thị Ni ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.4    
  Văn Phước Thiện Nhân ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.3    
  Trần Văn Liếu ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá Cải xanh 0.2    
  Mai Văn Truyền ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá cải ngọt 0.2    
  Võ Văn Đẹp ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá cải ngọt 0.4    
  Quách Văn Mánh ấp 3 Qui Đức, huyện Bình Chánh Mô hình rau ăn lá cải ngọt 0.2    
B CHƯƠNG TRÌNH HOA KIỂNG
I Mô hình 1
  Phạm Khắc Tân Long Thạnh Mỹ, Quận 9 MH trồng hoa lan Mokara 0.04   Đang thực hiện
  Đặng Ngọc Anh Long Thạnh Mỹ, Quận 9 MH trồng hoa lan Mokara 0.03  
  Phạm Sơn Lâm Long Thạnh Mỹ, Quận 9 MH trồng hoa lan Mokara 0.03  
II Mô hình 2
  Phùng Văn Thắng Xuân Thới Thượng - Hóc Môn MH trồng hoa lan Dendrobium 0.03  
  Hồ Thạch Lâm Xuân Thới Thượng - Hóc Môn MH trồng hoa lan Dendrobium 0.04  
  Phạm Thị Bạch Trúc Xuân Thới Thượng - Hóc Môn MH trồng hoa lan Dendrobium 0.03  
III Mô hình 3
  Phạm Văn Đứng Hiệp Phước - Nhà Bè MH trồng hoa lan Dendrobium 0.04  
  Liêu Minh Đệ Phước Lôc - Nhà Bè MH trồng hoa lan Dendrobium 0.02  
  Nguyễn Văn Cá Phước Lôc - Nhà Bè MH trồng hoa lan Dendrobium 0.02  
  Nguyễn Quốc Thăng Phước Kiển - Nhà Bè MH trồng hoa lan Dendrobium 0.02  
IV Mô hình 4
  Nguyễn Thị Thu Phi ấp 6 Hưng Long, Bình Chánh MH trồng hoa lan Mokara 0.04  
  Bùi Mai Hoàng Thùy ấp 6 Hưng Long, Bình Chánh MH trồng hoa lan Mokara 0.03  
  Võ Đông Hà ấp 3 Hưng Long, Bình Chánh MH trồng hoa lan Mokara 0.03  
V Mô hình 5
  Châu Phương Đông TT Tân Túc, Bình Chánh MH trồng hoa lan Dendrobium 0.035  
  Trình Văn Hiền TT Tân Túc, Bình Chánh MH trồng hoa lan Dendrobium 0.035  
  Lê Thị Ngọc Châu TT Tân Túc, Bình Chánh MH trồng hoa lan Dendrobium 0.03  

Thông tin, danh sách các mô hình sản xuất hoa cây kiểng, rau an toàn

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 8

Hôm Nay : 4

Hôm Qua : 130

Số Lượt Truy Cập : 2922