UBND TP ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 – 2025

      Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4818/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 – 2025.

      Theo đó Đề án được phê duyệt với mục tiêu nghiên cứu, đề xuất việc hình thành và các cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế nhằm: (i) huy động các nguồn nhân lực trí tuệ toàn xã hội (bao gồm đại diện các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo phục vụ ngành, các tổ chức tài chính và các cơ quan nhà nước Thành phố) tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, tạo động lực phát triển kinh tế Thành phố; theo dõi quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; (ii) tạo sự gắn kết giữa các thành phần kinh tế góp phần đổi mới cơ chế quản lý của Thành phố; qua đó phát huy tối đa lợi thế của các thành phần kinh tế trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển ngành.

      Đề án đưa ra các nội dung cụ thể về việc thành lập Hội đồng phát triển ngành kinh tế của Thành phố như sau: (i) xác định các ngành kinh tế cần hình thành hội đồng phát triển ngành kinh tế; (ii) cơ chế hình thành và phát huy, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động các hội đồng phát triển ngành kinh tế; (iii) một số vấn đề đặt ra để phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng phát triển ngành kinh tế; (iiii) cơ chế, chính sách giải pháp để phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng phát triển ngành kinh tế  

      Theo Quyết định số 4818/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố giao các sở, ngành chuyên môn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ nội dung của Đề án này tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố phương án cụ thể về thành lập các Hội đồng phát triển ngành kinh tế của Thành phố trong Quý I năm 2021. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện phương án thành lập Hội đồng phát triển ngành nông nghiệp đô thị.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

(Đính kèm file Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Tải về Quyết định

Ngô Phạm Phương Chi

Tin Tức Liên Quan

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 14

Hôm Nay : 20

Hôm Qua : 61

Số Lượt Truy Cập : 2711

Thiết bị thể dục ngoài trời
Thiết bị tập thể dục ngoài trời
Dụng cụ thể dục ngoài trời
Dụng cụ tập thể dục ngoài trời
thiết bị thể thao công viên
thiết bị thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể thao công viên
dụng cụ thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể dục công viên
ghế sắt công viên
dụng cụ thể dục công viên
thể thao công viên
thể dục công viên
dụng cụ thể thao
dụng cụ thể dục
cầu bập bênh cho trẻ
dụng cụ ghế ngồi công viên
dụng cụ the thao công viên giá rẻ
dụng cụ tập thể thao ngoài công viên
thiết bị tập thể thao ngoài công viên