Giá cả thị trường nông sản

Giá cả thị trường nông sản Ngày: 11-12-2018
STT Ngày Tạo Tên Tài Liệu Chợ Tải Về
1 11-12-2018 Giá chợ Hóc Môn ngày 11/12/2018 Chợ Hóc Môn Tải Về

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 12

Hôm Nay : 72

Hôm Qua : 190

Số Lượt Truy Cập : 1244