Thông tin khác

Các nhà khoa học đem rau xuống trồng dưới đáy biển

30-05-2022
Nemo Garden là trang trại trồng rau dưới biển đầu tiên trên thế giới, tận dụng các yếu tố môi trường thuận lợi sẵn có như độ ẩm, nhiệt độ ấm, cơ hội hấp thụ CO2 và cả khả năng kháng bệnh tự nhiên tuyệ

Đăng ký nhu cầu tư vấn công nghệ

11-05-2022
Vào ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 15

Hôm Nay : 37

Hôm Qua : 94

Số Lượt Truy Cập : 746