Thông tin khác

Tp.HCM tăng cường tạo chuỗi liên kết heo năm 2019

13-06-2019
Những năm qua, ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã triển khai nhiều mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ thịt heo được kiểm soát an toàn thực phẩm từ trang trại, cơ sở giết mổ, cửa hàng tiê

Ưu điểm của giống bò BBB nhập nội

10-12-2018
Các nhà khoa học của Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu nhập nội thành công giống bò BBB cho cải tạo đàn bò thịt lai Sind ở nước ta.

Đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt BBB

10-12-2018
TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt theo Quyết định số 232/QĐ-UBND của UBND thành phố, nhằm nâng cao chất lượng và hình thành đàn bò thịt: giống chất lượng cao, gi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 14

Hôm Nay : 91

Hôm Qua :

Số Lượt Truy Cập : 91