Giá cả tại các chợ đầu mối

Giá cả tại các chợ đầu mối Ngày: 20-6-2019
STT Ngày Tạo Tên Tài Liệu Chợ Tải Về
1 20-06-2019 Giá chợ Thủ Đức ngày 20/06/2019 Chợ Thủ Đức Tải Về

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 16

Hôm Nay : 110

Hôm Qua : 218

Số Lượt Truy Cập : 328