Giá cả tại các chợ đầu mối

Giá cả tại các chợ đầu mối Ngày: 22-8-2019
STT Ngày Tạo Tên Tài Liệu Chợ Tải Về
1 22-08-2019 Giá chợ Bình Điền ngày 22/08/2019 Chợ Bình Điền Tải Về

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 10

Hôm Nay : 176

Hôm Qua : 219

Số Lượt Truy Cập : 2007