Hội thi – Hội chợ - Triển lãm

Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV – Vĩnh Long năm 2019

29-10-2019
Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 9

Hôm Nay : 45

Hôm Qua : 111

Số Lượt Truy Cập : 16608