Tuyển dụng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

      TRUNG TÂM TƯ VẤN

 VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

                                                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2017

của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

      Quyết định 1751/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc thành lập Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM;

      Quyết định 501/QĐ-SNN ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp;

      Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

      Trung tâm xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

      Năm 2017, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 07 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản; Cử nhân Luật; Công nghệ hóa học và thực phẩm; Công nghệ chế biến thủy sản; Bác sỹ thú y để bổ sung cho các phòng thuộc Trung tâm. Cụ thể nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí như sau:

         - Phòng Chứng nhận VietGAP: 05 người. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ sinh học, Bác sỹ thú y, công nghệ hóa học và thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản.

           Mô tả công việc: Tổ chức chứng nhận VietGAP trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

         - Phòng Hợp tác – Đào tạo: 02 người. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

         Mô tả công việc: Thực hiện đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức điều phối các lớp tập huấn, xây dựng nội dung tập huấn cho nông dân, viết bài cho website Trung tâm.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

      1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

      Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

      - Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

      - Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

      - Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

      - Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

      - Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

      Có đơn đăng ký dự tuyển;

      Có lý lịch rõ ràng;

      Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

      2. Hồ sơ dự tuyển: (02 bộ)

  1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
  2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  3. Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.
  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khoá (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  7. Đối với người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải được Thủ trưởng nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
  8. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Lưu ý: - Người dự tuyển sắp xếp hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

             - Đối với văn bằng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học:

      + Ngạch chuyên viên (A1): tốt nghiệp đại học trở lên, bao gồm: Công nghệ sinh học, Nông học, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Thạc sỹ Dân tộc học, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh doanh nông nghiệp, Cử nhân Ngữ văn Anh;  kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên. Tin học, Ngoại ngữ theo đúng quy định của tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng hoặc (Ngoại ngữ B anh văn, Tin học A).

      + Ngạch cán sự (B): Tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thông tin. Tin học, Ngoại ngữ theo đúng quy định của tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng hoặc (Ngoại ngữ B anh văn, Tin học A).

      Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định pháp lụật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

      3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/10/2017 đến 15/11/2017

      4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Số 186 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      5. Điện thoại liên hệ: (08) 3822 9427 (Phòng Tổ chức Hành chính)

      6. Nội dung xét tuyển viên chức:

      - Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự tuyển.

      - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

      7. Dự kiến thành phần Hội đồng: có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

      - Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm

      - Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Trung tâm

      - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

      - Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

 

Nơi nhận :                                                         

- P.TCCB Sở;    

- BGĐ – TT, các phòng ban;                                                                            

- Lưu VT, PT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Bùi Văn My

 

Tuyển Dụng Gần Đây

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 10

Hôm Nay : 45

Hôm Qua : 111

Số Lượt Truy Cập : 16608