Danh mục cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chương trình hoa cây kiểng và rau an toàn - Chi cục Phát triển Nông thôn

Danh mục cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chương trình hoa cây kiểng và rau an toàn

(Đính kèm Công văn số      /CCPTNT-PTNT ngày     tháng     năm 2017)

 

TT

 

Ký hiệu

văn bản, ngày ban hành

Trích yếu

Nội dung chủ yếu

1. Ban hành quy định khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21 ngày 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/05/2015 và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành quy định khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng: bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân, doanh nghiệp.

Áp dụng đối với hỗ trợ phát triển chương trình sản xuất rau an toàn Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND và  Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND quy định hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất áp dụng VietGAP.

- Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP.

- Hỗ trợ một lần 30% kinh phí đầu tư: xây dựng nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP; Xây dựng nhà sơ chế đóng gói, đầu tư dụng cụ sơ chế, đóng gói.

- Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP;

- Hỗ trợ một lần 100% chi phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Thực hành sản xuất tất (GMP), Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).

2. Ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016

Ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020

Đối tượng áp dụng: bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân.

Áp dụng đối với hỗ trợ phát triển chương trình hoa cây kiểng và rau an toàn, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 100% lãi suất khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm trong sản xuất hoa cây kiểng và rau an toàn; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận (rau an toàn).

- Hỗ trợ 80% lãi suất khi đầu tư mua giống, vật tư, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất hoặc ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng.

- Hỗ trợ 4% khi hộ nghèo vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ 100% lãi suất khi vay từ ngân hàng thương mại.

3.

Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015–2020 (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015–2020

Đối tượng áp dụng: các hợp tác xã

Áp dụng đối với hỗ trợ phát triển chương trình sản xuất hoa cây kiểng và rau an toàn, Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND quy định hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực hoa cây kiểng , rau an toàn như sau:

Hỗ trợ nhiều nội dung nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng cho một hợp tác xã để mua sắm trang thiết bị gồm:

- Bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ trưng bày, giá đựng công văn, giá đựng tài liệu, bộ bàn ghế họp, tiếp khách;

- Thiết bị văn phòng: máy vi tính để bàn, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định;

- Trang thiết bị cho phòng họp, phòng hội trường: bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu và các trang thiết bị khác; Sửa chữa trụ sở.

 
Danh mục cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chương trình hoa cây kiểng và rau an toàn
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 123

Hôm Qua : 95

Số Lượt Truy Cập : 2842