Triển khai quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA)

      Ngày 08/11/2019, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc;

      Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu để được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa phải được cấp C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nước thành viên xuất khẩu cấp.

      Nội dung Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.

      (Đính kèm file Thông tư số 21/2019/TT-BCT ký ngày 08 tháng 11 năm 2019 về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc)

Ngô Phạm Phương Chi

Tin Tức Liên Quan

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 10

Hôm Nay : 47

Hôm Qua : 110

Số Lượt Truy Cập : 6645