Triển khai quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA)

      Ngày 08/11/2019, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc;

      Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu để được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa phải được cấp C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nước thành viên xuất khẩu cấp.

      Nội dung Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.

      (Đính kèm file Thông tư số 21/2019/TT-BCT ký ngày 08 tháng 11 năm 2019 về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc)

Ngô Phạm Phương Chi

Tin Tức Liên Quan

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 45

Hôm Qua : 168

Số Lượt Truy Cập : 3924