UBND TP.HCM Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh

      Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố tại Tờ trình số 634/TTr- SNN ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại thành phố Hồ Chí Minh.

      Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại thành phố Hồ Chí Minh.

      Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định này; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; tiếp nhận hồ sơ của cơ quan phụ trách Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp huyện và tham mưu Hội đồng cấp thành phố tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định.

(Đính kèm file Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Ngô Phạm Phương Chi

Tải về Bộ tiêu chí OCOP Tp.HCM

Tin Tức Liên Quan

Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp

18-11-2020
Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp vừa là một hình thức kinh tế mới mẻ, không chỉ đem đến cho du khách cơ hội thư giãn, giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên v

Trồng rau sạch ở đô thị

16-11-2020
Nông nghiệp thành thị đang trở thành xu hướng của tương lại, việc đưa nông nghiệp và giữa lòng các đô thị lớn là một phương án đáng được cân nhắc để vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa tạo được môi trư

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao an toàn sinh học

23-09-2020
Nhiều năm trước, tình hình dịch bệnh trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi tôm, khiến tỷ lệ hộ nuôi tôm thành công ít dần. Trước tình trạng đó, những mô hình nuôi tôm thành công theo

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 11

Hôm Nay : 48

Hôm Qua : 149

Số Lượt Truy Cập : 1572