UBND TP.HCM Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh

      Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố tại Tờ trình số 634/TTr- SNN ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại thành phố Hồ Chí Minh.

      Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại thành phố Hồ Chí Minh.

      Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định này; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; tiếp nhận hồ sơ của cơ quan phụ trách Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp huyện và tham mưu Hội đồng cấp thành phố tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định.

(Đính kèm file Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Ngô Phạm Phương Chi

Tải về Bộ tiêu chí OCOP Tp.HCM

Tin Tức Liên Quan

Làm giàu nhờ nuôi cá chốt

28-07-2020
Trong đợt đầu tiên năm 2020, sau 5 tháng nuôi cá chốt, ông thu hoạch được 1.3 tấn cá thương phẩm. Thương lái đến mua tại ao với giá 130.000đ/kg (nếu bán lẻ, giá 170.000đ/kg).

Sẽ ban hành hướng dẫn thực thi EVFTA

27-05-2020
Để tận dụng cơ hội từ EVFTA, giúp nền kinh tế có thêm động lực phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp tích cực với các Bộ, ban, ngành liên quan để sớm ban hành các

Nuôi loài vật “ăn tre đẻ ra tiền”

13-05-2020
Dúi là loài động vật răng sắc, giỏi đào hang, thường chỉ phát triển tốt ở vùng rừng núi. Thế nhưng, qua bàn tay nông dân Phạm Thế Quang, con dúi lại nên duyên với đất Tây Ninh. Hiện trang trại anh Qua

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 5

Hôm Nay : 130

Hôm Qua : 178

Số Lượt Truy Cập : 8204