Tiếp nhận giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

      Căn cứ Thông báo số 368/TB-BQLATTP ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

      Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

      Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2017, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiếp nhận giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

      Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ các Đội Quản lý An toàn thực phẩm thuộc Phòng thanh tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố (danh sách đính kèm) để được giải quyết theo đúng quy định.

      Thông tin liên hệ:

         Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Điện thoại: 028 36.009.323.

Khánh Linh

Tin Tức Liên Quan

Ưu điểm của giống bò BBB nhập nội

10-12-2018
Các nhà khoa học của Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu nhập nội thành công giống bò BBB cho cải tạo đàn bò thịt lai Sind ở nước ta.

Đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt BBB

10-12-2018
TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt theo Quyết định số 232/QĐ-UBND của UBND thành phố, nhằm nâng cao chất lượng và hình thành đàn bò thịt: giống chất lượng cao, gi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 12

Hôm Nay : 111

Hôm Qua : 176

Số Lượt Truy Cập : 287