Thông báo: Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

      Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, ngày 02 tháng 12 năm 2021, Sở Công Thương có ban hành Thông báo số 5615/TB-SCT về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

      Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có 286 Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; các cơ sở được quy định theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên).

      Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong danh sách Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11//2021 của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

      Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc thì đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị.

      (Đính kèm Thông báo số 5615/TB-SCT ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh)

P.Chi

Tải về Thông báo đính kèm

Tin Tức Liên Quan

Đăng ký nhu cầu tư vấn công nghệ

11-05-2022
Vào ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành

Sức sống làng nghề truyền thống

12-01-2022
Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có gần hai mươi làng nghề truyền thống, phần lớn tập trung ở các quận, huyện vùng ven. Các làng nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử từ 50 đến 100 năm, trong đ

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 12

Hôm Nay : 50

Hôm Qua : 114

Số Lượt Truy Cập : 1604