Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

      Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành tiêu chí và danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố thuộc 03 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

      Nhóm sản phẩm chủ lực thuộc 03 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản có:

      - Tỷ trọng và giá trị cao;

      - Khả năng mở rộng sản xuất giống, phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học;

      - Khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân khu vực nông thôn ngoại thành trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

      Sản phẩm cụ thể thuộc 03 nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố gồm có:

      1. Nhóm sản phẩm cây trồng chủ lực: Rau và hoa, cây kiểng.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 1. Sản xuất rau ăn lá

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 2. Trồng hoa lan mokara

      2. Nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực: Bò sữa (con giống, sữa) và heo (con giống, thịt).

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 3. Chăn nuôi bò sữa

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 4. Chăn nuôi heo

      3. Nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực: Tôm nước lợ (cá cảnh được xác định là nhóm sản phẩm có tiềm năng).

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 5. Nuôi tôm sú

Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Hình 6. Nuôi cá cảnh

      Các tiêu chí đáp ứng sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố bao gồm:

      1. Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố và có xu hướng phát triển ổn định.

      2. Sản phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn thành phố và có khả năng cạnh tranh phát triển; phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

      3. Có khả năng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

      4. Sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường sản xuất giống cung cấp cho thành phố và các tỉnh; có điều kiện tham gia các chuỗi liên kết và cung ứng, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

      5. Có lợi nhuận, giá trị tăng cao; có hiệu quả xã hội và giải pháp giảm ô nhiễm môi trường./.

Cẩm Loan

Tin Tức Liên Quan

Ưu điểm của giống bò BBB nhập nội

10-12-2018
Các nhà khoa học của Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu nhập nội thành công giống bò BBB cho cải tạo đàn bò thịt lai Sind ở nước ta.

Đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt BBB

10-12-2018
TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt theo Quyết định số 232/QĐ-UBND của UBND thành phố, nhằm nâng cao chất lượng và hình thành đàn bò thịt: giống chất lượng cao, gi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 11

Hôm Nay : 238

Hôm Qua : 249

Số Lượt Truy Cập : 4546