Ngành nông nghiệp Thành phố với những kết quả đạt được năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

      Mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp thành phố hằng năm liên tục giảm nhưng nông nghiệp thành phố phát triển mạnh theo nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được chú trọng. Một số mô hình chuyển đổi mạnh trong năm 2019, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp thành phố như chuyển đổi từ trồng mía sang trồng mai, từ nuôi heo sang nuôi lươn, từ nuôi bò sữa sang nuôi bò thịt lai …Góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp thành phố.

 • Kết quả đạt được năm 2019, từ các lĩnh vực:
 • Về giá trị sản xuất ước đạt 21.160,9 tỷ đồng, tăng 6,19% so cùng kỳ; GRDP ước đạt 8.938 tỷ đồng, tăng 6,01% so cùng kỳ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra tăng từ 5,8 - 6%). Giá trị bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 550 triệu đồng/ha (tăng 9,6% so với năm 2018: 502 triệu đồng/ha). Trong đó, giá trị sản phẩm chủ lực đạt 13.872,4 tỷ đồng, chiếm 66% trên tổng giá trị sản xuất. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá cao như diện tích gieo trồng rau đạt 20.500 ha (tăng 9,3% so cùng kỳ), diện tích hoa cây kiểng đạt 2.490 ha (tăng 7,3%), sản lượng thủy sản đạt 65.075 tấn (tăng 7,8%), sản lượng thịt trâu bò hơi đạt 18.640 tấn (tăng 14,4%), tổ yến đạt 11.000 kg (tăng 15,8%), cá cảnh đạt 205 triệu con (tăng 12,5%).
 • Các mô hình chuyển đổi từ nuôi heo sang nuôi lươn giá trị thu được 120 – 130 tỷ/ha/năm, gấp 3 lần so với nuôi heo; chuyển đổi từ nuôi bò sữa sang nuôi bò thịt lai dễ nuôi, đề kháng tốt, tăng trọng nhanh; góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành. Có 220 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản thành lập mới. Nâng tổng số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đang hoạt động tại thành phố là 1.675 doanh nghiệp nông nghiệp (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 1.500 doanh nghiệp). Các doanh nghiệp đã xuất khẩu giống cây trồng đạt 620 tấn, tăng 27,8% so cùng kỳ, cá cảnh xuất khẩu đạt 21,5 triệu con, tăng 5,8% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 23,2 triệu USD, tăng 3,7% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu: Châu Âu (chiếm 54,09%); Châu Á (chiếm 29,18%); Châu Mỹ (chiếm 14,34%)...
 • Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 56 xã giai đoạn nâng chất 2016 – 2020 và đề án xây dựng huyện nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. 54/56 đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng chất. Bình quân mỗi xã đạt 18,73/19 tiêu chí nâng chất (tăng 3,3 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 15,4 tiêu chí); bình quân mỗi huyện đạt 7,6/9 tiêu chí nâng chất (tăng 3 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 4,6 tiêu chí/huyện). Thu nhập bình quân hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới đạt 63,096 triệu đồng/người/năm 2019 (tăng 301,12% so với năm 2008 - năm đầu tiên bắt đầu thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW là 15,73 triệu đồng/người).
 • Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố quy mô vốn đầu tư, vốn vay qua các năm tăng dần, đặc biệt năm 2019, bình quân vốn đầu tư 1.519 triệu đồng/hộ/phương án (tăng 31,4% so cùng kỳ), gấp 2,89 lần bình quân giai đoạn 2011- 2018 (526 triệu đồng/hộ/phương án). Từ đó cho thấy đầu tư nhiều hơn về quy mô và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay 60.696 lao động, trong đó có 6.315 lao động là đối tượng hộ nghèo.
 • Các sự kiện xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia. Tổ chức Festival hoa lan năm 2019 với chủ đề “Sắc màu nhiệt đới”, từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2019 tại Công viên Tao Đàn, Quận 1. Tổ chức hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao thành phố lần VII, Quận 12; hội chợ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2019. Tổ chức 14 địa điểm chợ phiên trên địa bàn thành phố, tăng 71,4% so cùng kỳ (cùng kỳ 7 địa điểm). Ngoài cung cấp hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc sản phẩm tham gia chuỗi tại Chợ phiên, các đơn vị còn tiến hành ký kết các đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm. Qua các phiên chợ các đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản đạt 200 thỏa thuận, đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm, tăng 37% so cùng kỳ. Tổng giá trị các sản phẩm VietGAP thông qua các hợp đồng đạt 22,5 tỷ đồng/tháng (270 tỷ đồng/năm), tăng 22,1% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động bán tại chợ phiên và thông qua các hợp đồng đạt 30,6 tỷ đồng/tháng (367,2 tỷ đồng/năm).
 • Về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn tại bộ phận “một cửa” là 20.449/20.449 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp (đạt 100%). Trong đó, tiếp nhận và giải quyết 617/853 hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến của 23 thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (đạt 72,3%). 98,8% người dân, doanh nghiệp hài lòng thông qua phiếu khảo sát tại bộ phận “một cửa”. Khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của 23 thủ tục hành chính của ngành được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi. Đặc biệt là triển khai thủ tục hành chính “cấp, cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá” tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh (thuộc Chi cục Thủy sản) giúp ngư dân tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Kế hoạch công tác năm 2020: Với chủ đề năm 2020 của thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra mục tiêu tổng quát là:
 • Tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa, mía hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, hiệu quả; đặc biệt là phát triển 6 loại cây trồng, vật nuôi là sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cung ứng cho khu vực. Phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn.  Phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh; thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn ngoại thành.
 • Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; triển khai các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, góp phần thực hiện đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.
 • 15 chỉ tiêu cụ thể, gồm:

      1. Tốc độ tăng GRDP: 5,6% - 6,0%/năm;

      2. Tốc độ tăng GTSX: 6,0%/năm;

      3. Giá trị sản xuất bình quân/ha: 600 triệu đồng/ha;

      4. Diện tích gieo trồng rau an toàn: 21.150 ha;

      5. Diện tích hoa - cây kiểng: 2.510 ha;

      6. Đàn bò sữa: 70.000 con;

      7. Đàn heo: 200.000 con;

      8. Tổng sản lượng thủy sản: 66.760 tấn;

      9. Cá cảnh: 220 triệu con;

      10. Tỷ lệ che phủ rừng: 17,86%;

      11. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp: 1.700 doanh nghiệp;

      12. Chứng nhận VietGAP diện tích cây rau quả (ha): 80% (16.920 ha);

      13. Chứng nhận VietGAP chăn nuôi heo: 60% (120.000 con);

      14. Số tiêu chí đạt bình quân 01 xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016-2020: 19/19 tiêu chí;

      15. Thực hiện đạt được 9 chỉ tiêu ký cam kết công tác cải cách hành chính năm 2020. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (chỉ số ParIndex) của Sở đạt từ loại Tốt trở lên.

 • Chương trình công tác có 122 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá của thành phố, các chương trình, đề án, chính sách của ngành: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng, bò sữa, bò thịt, giống cây – con chất lượng cao, cá cảnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... và phát triển 6 sản phẩm chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phầm có tiềm năng). Theo đó, chương trình công tác đề ra các giải pháp trọng tâm:
 • Nghiên cứu, rà soát cơ chế tài chính, vốn, chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; thu hút doanh nghiệp phát triển sản xuất trong các khu nông nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất giống chất lượng cung ứng cho các tỉnh trong khu vực;
 • Phát triển khoa học công nghệ, thực hiện các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp góp phần thực hiện Đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực;
 • Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho người dân kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường;
 • Phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết nông lâm thuỷ sản, xúc tiến quảng bá thương hiệu, cung ứng cho tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, đảm bảo an toàn thực phẩm tạo sự phát triển ổn định và bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;
 • Tập trung triển khai thực hiện phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); công tác quản lý nhà nước nhằm kiểm soát an toàn tại vùng sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng – vật nuôi, nhất là bệnh cúm gia cầm H5N1, dịch tả heo Châu Phi…; công tác phòng chống triều cường, thiên tai, xâm nhập mặn, hiện tượng El Nino và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Ngô Phạm Phương Chi

Nguồn: http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/

Tin Tức Liên Quan

Làm giàu nhờ nuôi cá chốt

28-07-2020
Trong đợt đầu tiên năm 2020, sau 5 tháng nuôi cá chốt, ông thu hoạch được 1.3 tấn cá thương phẩm. Thương lái đến mua tại ao với giá 130.000đ/kg (nếu bán lẻ, giá 170.000đ/kg).

Sẽ ban hành hướng dẫn thực thi EVFTA

27-05-2020
Để tận dụng cơ hội từ EVFTA, giúp nền kinh tế có thêm động lực phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp tích cực với các Bộ, ban, ngành liên quan để sớm ban hành các

Nuôi loài vật “ăn tre đẻ ra tiền”

13-05-2020
Dúi là loài động vật răng sắc, giỏi đào hang, thường chỉ phát triển tốt ở vùng rừng núi. Thế nhưng, qua bàn tay nông dân Phạm Thế Quang, con dúi lại nên duyên với đất Tây Ninh. Hiện trang trại anh Qua

Lý giải về việc tăng giá thịt heo hiện nay

07-05-2020
Ngày 05/5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trước đó Thủ tướng đã chỉ đạo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì trong việc nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo; đến nay, đã nhập

Mô hình trồng Rau khí canh trụ đứng

20-04-2020
Biến tất cả khoảng trống dù hơn nửa mét vuông trong các hộ gia đình thành một vườn rau sạch là mong ước mà dự án máy trồng rau khí canh trụ đứng Ero-Farm của Phạm Thành Lộc hướng tới.

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Đơn Vị

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 81

Hôm Qua :

Số Lượt Truy Cập : 81