Ngành nông nghiệp thành phố phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

      Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp cũng như các đơn vị liên quan, tới thời điểm này Tp. Hồ Chí Minh đang kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả nguy cơ xâm nhập dịch tả lợn châu Phi, duy trì được nguồn cung thịt lợn cho người tiêu dùng và cơ bản bảo vệ ngành chăn nuôi của thành phố trong vòng an toàn của dịch bệnh.

      Theo Báo cáo số 77/BC-SNN ký ngày 15 tháng 5 năm 2019 về Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Tính đến ngày 13/5/2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi đang xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số heo bệnh và tiêu hủy là 1.220.488 con (chiếm khoảng trên 4% tổng đàn heo của cả nước). Ngành Nông nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 08/5/2019; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan, doanh nghiệp, hợp tác xã về công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu phi. Chủ động phối hợp các đơn vị triển khai khẩn cấp các tình huống phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 20/4/2019. Đặc biệt chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước để các cơ quan, người dân nắm bắt tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; chủ trì, phối hợp lực lượng chuyên ngành và địa phương thành lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát vận chuyển động vật tại các địa phương giáp ranh thành phố; kiểm soát giết mổ lậu, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Chủ động ban hành văn bản số 13/SNN-KHCN ngày 06/5/2019 đề nghị các đơn vị triển khai tình huống 2 (Bệnh dịch tả heo Châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt heo cho thị trường thành phố) về phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 20/4/2019.

Ngô Phạm Phương Chi

Tin Tức Liên Quan

Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ

12-09-2019
Để có định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất hữu cơ, thương mại sản phẩm cũng như các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ gia

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 9

Hôm Nay : 25

Hôm Qua : 217

Số Lượt Truy Cập : 2915