Năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

      Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc kế hoạch phát triển kinh tế tập thể TP.HCM năm 2019, với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh trong hợp tác xã (HTX) đạt khoảng 50%.

      Nhằm giúp cho các HTX được gia tăng sức mạnh về tài chính, nhân lực, quy mô sản xuất, khoa học công nghệ, ngày càng nâng cao năng lực của mô hình kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

      Theo kết quả báo cáo 7 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 137/BC-SNN ngày 16/7/2019, hiện trên địa bàn thành phố có 112 HTX nông nghiệp (trong đó có 89 HTX đang hoạt động), tổng số thành viên là 2.467 người (bình quân 23 người/HTX); và 294 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 3.750 tổ viên (bình quân 13 người/THT). Theo đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp. Với mô hình này, HTX là đầu mối đảm nhận tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ mà hộ nông dân riêng lẻ không thể làm được hoặc làm được nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên, sự phát triển của HTX nông nghiệp chưa đạt kết quả như kỳ vọng, vì còn có những HTX quy mô nhỏ, ít gắn kết, không thể phối hợp để cung ứng đơn hàng lớn theo yêu cầu của doanh nghiệp nên việc sản xuất càng gặp khó khăn.

      Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp như hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX, hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi về lãi suất,… Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các HTX về hoa - cây kiểng, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, cá cảnh, thành phố cũng tập trung đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tại Thành phố.

Một số HTX hoạt động trên địa bàn thành phố

Năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

Mô hình trồng rau tại Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Công nghệ Nông Phố, quận Bình Tân

Năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

Mô hình trồng rau tại Hợp tác xã thương mại sản xuất thực phẩm xanh Đất Thép, huyện Củ Chi

Năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

Khu sơ chế tại Hợp tác xã Phước An, huyện Bình Chánh

Năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

Vườn lan tại Hợp tác xã Hoa lan Huyền Thoại, huyện Củ Chi

Ngô Phạm Phương Chi

Tin Tức Liên Quan

Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ

12-09-2019
Để có định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất hữu cơ, thương mại sản phẩm cũng như các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ gia

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 12

Hôm Nay : 216

Hôm Qua : 175

Số Lượt Truy Cập : 9350