Hiệu quả bước đầu từ chương trình phát triển giống bò thịt tại TP. HCM

      Theo Chi cục Thú y TP. HCM, tổng đàn bò thịt trên đại bàn thành phố tính đến 2017, tổng đàn giống bò thịt đạt 30.238 con, trong đó dàn bò nền đạt 30% tổng đàn bò thịt thành phố. Hàng năm cung ứng 10.000 tấn thịt bò hơi và 7.000 bò cái giống. Với phương thức chăn nuôi chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, nên việc áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật còn rất hạn chế. Do đó, UBND TP. HCM đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20/1/2016 về “Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Mục tiêu chương trình yêu cầu tiếp tực lựa chọn đàn bò cái lai Sind và bò lai hướng thịt có trọng lượng từ 280 kg trở lên và bò sữa có năng suát sữa thấp (dưới 5.000 kg/ con/ chu kỳ 305 ngày) nhưng có khả năng sinh sản tốt được nuôi tại các trang trại, nông hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố để gieo tinh bò thịt cao sản chuyên dụng như Red Angus, BBB… Ngoài ra, đến năm 2020, tổng đàn bò nền đạt 30% tổng đàn bò thịt thành phố và hàng năm cung ứng 10.000 tán thịt bò hơi và 7.000 con bò giống cho người chăn nuôi thành phố và các tỉnh.

      Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông thành phố đã tích cực triển khai chương trình tại địa bàn huyện Củ Chi. Kết quả, theo phương thức phối hợp dựa trên danh sách cập nhật 45 con bò các đã mang thai được phối tinh bò Red Angus, Brahman, BBB,… từ Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Đã cho ra 19 bò cái sinh sản bình thường, không có trường hợp sinh khó, trong đó gồm 7 bê lai Sind x BBB (5 đực, 2 cái); 3 bê lai Sind x Brahman (1 đực, 2 cái); 9 bê lai Sind x Red Angusđực, 5 cái). Trọng lượng bê lai sơ sinh bình quân 28 – 30 kg/ con.

Hiệu quả bước đầu từ chương trình phát triển giống bò thịt tại TP. HCM

      Trên cơ sở kết quả bước đầu lai tạo giống bò BBB bà Red Angus của Trung tâm Khuyến nông đã triển khai, cho thấy thế hệ lai F1 (BBB x lai Sind, BBB x HF, Red Angus x lai Sind, Red Angus x HF) đều có ưu thế lai, dễ nuôi, đề kháng tốt, tăng trọng cao. Trong đó, bê lai F1 (BBB x lai Sind) 6 tháng tuổi đạt 165 kg, 12 tháng tuổi 334 kg, 15 tháng tuổi 385 kg, 19 tháng tuổi 503 kg; bê lai F1 (BBB x HF) 6 tháng tuổi đạt 193 kg, 15 tháng tuổi 422 kg; bê lai F1 (Red Angus x lai Sind) 6 tháng tuổi đạt 162 kg, 12 tháng tuoir 331 kg; bê lai Fi (Red Angus x HF) 6 tháng tuổi đạt 187 kg, 12 tháng tuổi 364 kg. Do vậy, hiện tại nhiều người chăn nuôi đã quan tâm nhiều hơn đến việc chọn bò cái nền làm giống để phối tinh bò cao sản chuyên thịt nhằm cải thiện chất lượng giống, phẩm chất thịt, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

      Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông TP. HCM thực hiện Kế hoạch số 317/KH-SNN ngày 1/2/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn thành phố, cụ thể là Trung tâm đã tổ chức hội thảo triển khai chương trình phát triển giống bò thịt 2018 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, nhằm thực hiện mục tiêu là ali tạo giống bò thịt thương phẩm có sản lượng và chất lượng cao, nhưng vãn thích nghi tốt với khí hậu ở thành phố. Ngoài ra, khuyến khích và ưu tiên phát triển chăn nuôi bò thịt theo quy mô trang trại, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ sinh học vào phát triển chăn nuôi, tăng cường hệ thống quản lý và nhân giống bò thịt chất lượng cao.

      Theo đó, Trung tâm sẽ triển khai 2 mô hình tại huyện Hóc Môn, với yêu cầu 40 con cái đậu thai/ mô hình. Mỗi nông hộ có bà tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 2 liều tinh do Trung tâm giống vật nuôi cây trồng và thủy sản TP. HCM thực hiện và 72 kg cám thức ăn cho bò cái mang thai do khuyến nông hỗ trợ.

      Về công thức lai giống phải đạt yêu cầu: cái lai Sind có trọng lượng từ 180 – 250 kg x đực lai Sind; cái lai Sind có trọng lượng 250 – 300 kg x đực Brahman; cái lai Sind có trọng lượng trên 300 kg x đực Red Angus (hoặc BBB) và bò sữa có năng suất thấp x đực Red Angus (hoặc BBB).

(Theo H. NGA – Báo Khoa học Phổ thông)

Cẩm Loan

Tin Tức Liên Quan

Ưu điểm của giống bò BBB nhập nội

10-12-2018
Các nhà khoa học của Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu nhập nội thành công giống bò BBB cho cải tạo đàn bò thịt lai Sind ở nước ta.

Đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt BBB

10-12-2018
TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển giống bò thịt theo Quyết định số 232/QĐ-UBND của UBND thành phố, nhằm nâng cao chất lượng và hình thành đàn bò thịt: giống chất lượng cao, gi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 5

Hôm Nay : 146

Hôm Qua : 159

Số Lượt Truy Cập : 1012