Ả-rập Xê-út thay đổi thủ tục nhập khẩu mật ong

      Ngày 23 tháng 01 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công điện số ARX CĐ 20 của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út, thông báo về việc Tổng cục Lương thực và Dược phẩm (Saudi Food & Drug Authority) Ả-rập Xê-út thay đổi thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng mật ong và các sản phẩm ong, cụ thể:

      1. Thay đổi mẫu Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với mật ong và các sản phẩm ong xuất khẩu vào Ả-rập Xê-út (Health Certificate for Export of Honey & Bee Products to KSA). Chi tiết tham khảo đường link:

      https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-10/ImporterHoney.pdf

      2. Ngoài ra, Đại sứ quán cung cấp đường link để tham khảo thêm về thủ tục nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật của quốc gia này:

      https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-08/ff2042020ee.pdf

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu mật ong và các sản phẩm liên quan biết để thực hiện./.

Hoàng Huyền

Tin Tức Liên Quan

Đăng ký nhu cầu tư vấn công nghệ

11-05-2022
Vào ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 6

Hôm Nay : 45

Hôm Qua : 94

Số Lượt Truy Cập : 754