Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 02/10/2015 tại Hội trường thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan, đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Tại buổi Hội nghị gồm có các nội dung như sau: Báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 – 2020; phát biểu tham luận của một số đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới; trao Quyết định và giấy công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè; và cuối cùng là khen thưởng tập thể, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả với các Bộ - Ban – Ngành và các địa phương bạn, kế thừa thành tựu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, chăm lo nông dân thành phố của các nhiệm kỳ trước, có những kết quả nổi bật đã đạt được khi triển khai chương trình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn; góp phần quan trọng xây dựng nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách đã huy động cao các nguồn lực, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách trong huy động, định hướng nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; đạt mục tiêu đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được tăng lên.
     Phát biểu kết thúc Hội nghị, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá cao bằng các biện pháp tuyên truyền, Chương trình đã tác động rất lớn đến nhận thức của người dân nông thôn. Qua đó, đã cho thấy được vai trò rõ nét hơn của các đoàn thể, các cấp, các ban ngành các địa phương chung sức thực hiện các nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Chính phủ ban hành để có một nền nông nghiệp đô thị sinh thái, bền vững, nông thôn hiện đại, văn minh.

Phương Chi

 

Tin Tức Liên Quan


Warning: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt\Compiler::compileFile(../apps/backend/cache/e__xampp_htdocs_store_apps_frontend_views_shared_right__vanbanphapluat.volt.php): failed to open stream: Invalid argument in E:\xampp\htdocs\store\apps\backend\cache\e__xampp_htdocs_store_apps_frontend_views_shared__right.volt.php on line 2

Fatal error: Uncaught exception 'Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt\Exception' with message 'Volt directory can't be written' in phalcon/mvc/view/engine/volt/compiler.zep:2359 Stack trace: #0 [internal function]: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt\Compiler->compileFile('../apps/fronten...', '../apps/backend...', false) #1 [internal function]: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt\Compiler->compile('../apps/fronten...') #2 [internal function]: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt->render('../apps/fronten...', Array, false) #3 [internal function]: Phalcon\Mvc\View->_engineRender(Array, 'shared/right/_v...', false, false) #4 [internal function]: Phalcon\Mvc\View->partial('shared/right/_v...', NULL) #5 E:\xampp\htdocs\store\apps\backend\cache\e__xampp_htdocs_store_apps_frontend_views_shared__right.volt.php(2): Phalcon\Mvc\View\Engine->partial('shared/right/_v...') #6 [internal function]: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt->render('../apps/fronten...', Array, false) #7 [internal function]: Phalcon\Mvc\View->_engineRender(Array, 'shared/_right', false, false) #8 in phalcon/mvc/view/engine/volt/compiler.zep on line 2359