HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NGÃ BA GIỒNG

Địa chỉ: 11/3C Ấp 1 , Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM

Điện thoại: 08.37135978

Fax:08.37135978

Email: htxngabagiong@gmail.com

Ban quản trị:

STT Họ tên Điện thoại
1 Trần Văn Hợt (Chủ nhiệm HTX) 0938358801
2 Trần Ngọc Yên (Phó Chủ nhiệm HTX) 01265753324
3 Nguyễn Văn Lập (Phó Chủ nhiệm HTX) 01655613347

Ban kiểm soát:

STT Họ tên Điện thoại
1 Hà Văn Chẻn  
2 Trần Ngọc Lê