Tư vấn, hướng dẫn đăng ký chứng nhận VietGAHP chăn nuôi

1. Đăng ký chứng nhận VietGAHP

            Cơ sở chăn nuôi đáp ứng Quy trình thực hành chăn nuôi tốt nếu có nhu cầu đăng ký chứng nhận VietGAHP tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận về Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp. Hồ sơ gồm có:

- Giấy đăng ký chứng nhận VietGAHP theo biểu mẫu TT–TTCN_BM01. Trong trường hợp cơ sở chăn nuôi đăng ký chứng nhận VietGAHP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm chăn nuôi, diện tích chăn nuôi, tổng đàn, …);

- Phân lô khu vực chăn nuôi, bố trí mặt bằng khu vực chăn nuôi;

- Hồ sơ tập huấn người lao động theo quy định;

- Kết quả đánh giá nội bộ (báo cáo kèm theo). Trường hợp cơ sở nhiều thành viên chỉ gửi 1 kết quả đánh giá nội bộ chung và kèm 1 báo cáo. Phải thực hiện theo biểu mẫu:

                        + Bò sữa: TT-TTCN_BM05_Bo sua

                        + Bò thịt: TT-TTCN_BM05_Bo thit

                        + Dê sữa: TT-TTCN_BM05_De sua

                        + Dê thịt: TT-TTCN_BM05_De thit

                        + Gà: TT-TTCN_BM05_Ga

                        + Lợn: TT-TTCN_BM05_Lon

                        + Ngan, vịt: TT-TTCN_BM05_Ngan vit

                        + Ong: TT-TTCN_BM05_Ong

- Giấy cam kết bảo vệ môi trường (nếu có);

- Đối với cơ sở có nhiều thành viên: phải kèm hồ sơ chứng minh về tổ chức; cách thức tổ chức sản xuất; hệ thống quản lý.

2. Xử lý hồ sơ

            Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho cơ sở chăn nuôi bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

3. Thỏa thuận ký hợp đồng

            Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thỏa thuận và ký hợp đồng chứng nhận VietGAHP với cơ sở chăn nuôi.

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp - Phòng Chứng nhận GAP

Số 186 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q.1,Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 229 427- 38 229 431

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Đơn Vị

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 5

Hôm Nay : 9

Hôm Qua : 40

Số Lượt Truy Cập : 5176