Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng mô hình hợp tác xã tiên tiến, hiện đại

Hình thức sản xuất kinh tế nông hộ đang là mô hình nông nghiệp phổ biến của nước ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nông hộ đang dần khẳng định vai trò tự chủ của mình trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng chất lượng cuộc sống mới ở nông thôn, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, hình thức kinh tế hộ nông dân vẫn còn nhiều mặt hạn chế do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nguồn tiêu thụ đầu ra sản phẩm không ổn định, chất lượng không cao. Chính vì vậy, Trung Ương và Thành phố đã định hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể (Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Liên minh Hợp tác xã,…) bằng việc ban hành các chương trình, chính sách hỗ trợ, khuyến khích tạo các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp.

Trên cơ sở Luật Hợp tác xã (sửa đổi) năm 2012 đánh dấu sự ra đời của Hợp tác xã kiểu mới, phù hợp phát triển kinh tế tập thể, thành phố đã chủ trương Xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại lấy lợi thế sản xuất gắn với chuỗi liên kết, cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân. Hiện nay, Trung Ương và Thành phố cũng đã có những chính sách hỗ trợ Hợp tác xã về nhiều mặt, cụ thể như:    

         - Chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng khuyến khích phát triển Hợp tác xã: Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố; Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND Thành phố; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2016 của Chính phủ;

         - Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã: Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của UBND Thành phố;

         - Chương trình hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị sản xuất: Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 16/07/2012 của UBND Thành phố;Quyết định số 2014/QĐ-UBN ngày 18/04/2012 của UBND Thành phố; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

         - Chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

         - Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố: Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND Thành phố;

         - Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính; Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND Thành phố; Quyết định số 6485/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố;

         - Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp: Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

         - Chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai:Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27/09/2013

Có thể nói, với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang bổ sung những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo các chuỗi liên kết; nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để hội nhập với quốc tế.

Thanh Hương

Tin Tức Liên Quan

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 54

Hôm Qua : 111

Số Lượt Truy Cập : 16617