Tuyển dụng Trưởng Phó Phòng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ
HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:17/TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có kiến thức và kinh nghiệm thị trường, nhất là thị trường giá cả nông sản, dự kiến bố trí chức danh trưởng, phó phòng Nghiên cứu thị trường.

Hạn chót nhận thông tin và nộp hồ sơ: ngày 20/12/2016.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp - 186 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08 38229427 – 08 38229431, gặp C.Tuyết.

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

Tin Tức Liên Quan

Tuyển dụng viên chức

18-01-2017
Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có kiến thức và kinh nghiệm thị trường, nhất là thị trường giá cả nông sản

Tuyển dụng Trưởng Phó Phòng

05-12-2016
Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có kiến thức và kinh nghiệm thị trường, nhất là thị trường giá cả nông sản, dự kiến bố trí chức danh trưởng,

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 6

Hôm Nay : 40

Hôm Qua : 152

Số Lượt Truy Cập : 7625