Thông báo về việc tuyển dụng

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ
HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017     

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, điều kiện như sau:

- Nam tuổi từ 25 – 40

- Hộ khẩu TP.HCM

- Chứng chỉ B Anh văn trở lên hoặc tương đương

- Chứng chỉ A tin học trở lên hoặc tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học Công nghệ thông tin (Có kinh nghiệm thiết kế website, quản trị mạng).

- Tốt nghiệp đại học ngành Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú Y (Có kinh nghiệm đánh giá chứng nhận VietGAP Trồng trọt, Chăn nuôi, ưu tiên có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đánh giá VietGAP Trồng trọt, Chăn nuôi, chứng chỉ ISO 9001:2008).

- Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp - 186 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08 38229427 – 08 38229431, gặp C.Tuyết.

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

 

Tin Tức Liên Quan

Tuyển dụng viên chức

18-01-2017
Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có kiến thức và kinh nghiệm thị trường, nhất là thị trường giá cả nông sản

Tuyển dụng Trưởng Phó Phòng

05-12-2016
Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có kiến thức và kinh nghiệm thị trường, nhất là thị trường giá cả nông sản, dự kiến bố trí chức danh trưởng,

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 11

Hôm Nay : 37

Hôm Qua : 152

Số Lượt Truy Cập : 7622