Quy định Pháp luật mới về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2018

      Tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn về phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn bằng việc ban hành Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 (thay thế Nghị định số: 66/2006/NĐ-CP) với những điểm mới như:

      Về đối tượng áp dụng được mở rộng thêm cho “Tổ hợp tác, hộ gia đình” và “Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngành nghề nông thôn”; Giảm tiêu chí công nhận “Làng nghề” xuống, chỉ cần 20% tổng số hộ trên địa bàn nông thôn có hoạt động nghề truyền thống, là được nhà nước công nhận làng nghề.

      Một bước đột phá về cải cách tư pháp và thủ tục hành chính của Nghị định này, là Chính phủ quy định luôn về: “03 tiêu chí” và “Bộ thủ tục hồ sơ đăng ký” để được công nhận: “Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống”, không phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nữa; Và doanh nghiệp được thuận lợi hơn khi nộp hồ sơ thủ tục đăng ký tại Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thị trấn nơi cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động.

Quy định Pháp luật mới về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2018

Làng cá sấu Hoa Cà (Trại Huỳnh Tuấn Tú)- Quận 9

      Ngoài ra, để thể hiện trách nhiệm của chính quyền với doanh nghiệp- Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ còn quy định: Thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Thành phải lập Hội dồng xét duyệt công nhận: “Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống” cho cơ sở, tổ chức đăng ký.

      Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ cho cơ sở ngành nghề nông thôn khi đầu tư phát triển ngành nghề  như: Tạo điều kiện thuận lợi về giao đất để sản xuất; Được ưu tiên vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay từ các Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Ứng dụng kết quả khoa học cao nghệ cao trong sản xuất sản phẩm mới, tăng năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh nhưng vẫn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của nghề truyền thống Việt Nam.

(Chi tiết các nội dung trên vui lòng xem Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính Phủ, đính kèm).

Hoàng Thanh Hải

Tải về Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP

Quy định Pháp luật mới về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2018

Tin Tức Liên Quan

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 8

Hôm Nay : 306

Hôm Qua : 212

Số Lượt Truy Cập : 7472