TIN SỰ KIỆN TIN SỰ KIỆN

 12/11/2015: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

 04/11/2015: Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Thương mại Tây Nguyên 2015

 30/10/2015: Kế hoạch xúc tiến thương mại 2016 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 20/10/2015: Festival Nông nghiệp 2015

 16/10/2015: Hội chợ Thương mại – Công nghiệp nông thôn gắn với Lễ hội Ok – Om – Bok tỉnh Trà Vinh năm 2015

 09/10/2015: Hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm heo được chứng nhận VietGAP trên địa bàn TpHCM

 05/10/2015: Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 01/10/2015: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chợ phiên nông sản lần III – năm 2015

 30/09/2015: Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh về ban hành Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2020.

 28/09/2015: Phát triển Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối