TIN SỰ KIỆN TIN SỰ KIỆN

 05/10/2015: Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 01/10/2015: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chợ phiên nông sản lần III – năm 2015

 30/09/2015: Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh về ban hành Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2020.

 28/09/2015: Phát triển Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới

 25/09/2015: Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 25/09/2015: Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 24/09/2015: Chợ phiên nông sản lần thứ III năm 2015

 22/09/2015: Đại hội thành viên HTX bánh tráng Phú Hòa Đông

 16/09/2015: Khám phá trang trại nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai

 14/09/2015: Khai trương "Trung tâm nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới"

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối