Tiềm năng và cơ hội đầu tư

Nhằm khai thác tốt tiềm năng phát triển của ngành nông nghiệp, ngày 09 tháng 3 năm 2011 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Chuơng trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo huớng đô thị giai đoạn 2011-2015.  

Trong nội dung của Chương trình CDCCNN đáng lưu ý là các chương trình nhánh trọng điểm sau đây:

1.      Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

2.      Chương trình phát triển kiểm soát động vật hoang dã.

3.      Chương trình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2011-2015.

4.      Chương trình phát triển bò sữa giai đoạn 2011-2015.

5.      Chương trình phát triển cá sấu giai đoạn 2011-2015.

6.      Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011-2015.

7.      Các chương trình phát triển rau an toàn giai đoạn 2011-2015.

8.      Các chương trình phát triển hoa cây kiểng giai đoạn 2011-2015.

9.      Các chương trình phát triển cá cảnh giai đoạn 2011-2015.

10.Chương trình phát triển nuôi thủy sản giai đoạn 2011-2015.

11.Chương trình nước sạch – vệ sinh môi trường.

12.Chương trình 5 triệu ha rừng:Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mảng xanh cây thành phố.

13.Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm động vật, thực vật, thủy sản.

14.Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc.

15.Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về công nghệ sinh học.

16.Chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao công nghệ, giống mới trong nông nghiệp.

17.Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

18.Chương trình khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Trong nội dung của Chương trình CDCCNN, UBND Tp Hồ Chí Minh cũng nêu lên các đề án trọng điểm:

1.      Đề án hoàn chỉnh, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập nông dân.

2.      Đề án nâng cao năng lực dự báo, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

3.      Đề án ứng phó biến đổi khí hậu trong lãnh vực nông nghiệp, nông thôn

4.      Đề án thiết lập,hoàn chỉnh hệ thống bản đồ phục vụ quản lý , cảnh báo thiên tai, lụt, bão.

5.      Đề án nâng cao năng lực quản lý, kiểm định các loại giống cây trồng, vật nuôi thủy sản.

6.      Đề án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nông nghiệp xã phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các dự án trọng điểm sau đây đang được tiếp tục hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng:

1.      Trung tâm công nghệ sinh học tai quận 12.

2.      Trung tâm thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ.

3.      Trung tâm giao dịch, triển lãm nông sản thành phố tại huyện củ chi.

4.      Các dự án thủy lợi đê bao vên sông sài gòn (Quận 12- Hóc-Môn- Củ Chi, Thủ Đức) Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên…

5.      Dự án đầu tư trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (Israel tài trợ).

6.      Dự án QSEAP- BPD, Lifsap…. 

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm mới:

1.      Dự án nâng cấp đê biển thành phố (theo Quyết định số 667/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).

2.      Các dự án thủy lợi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

3.      Các dự án thực hiện quy hoạch thủy lợi, chống ngập khu vục Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1547/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4.      Các dự án nâng cấp, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường cao đăng kỹ thuật nông nghiệp (nâng cấp trường trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp).

5.      Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ.
Các dự án mở rộng các khu nông nghiệp cao

 

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 10

Hôm Nay : 45

Hôm Qua : 111

Số Lượt Truy Cập : 16608