Giới thiệu trung tâm

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập vào ngày 19 tháng 04 năm 2005 theo quyết định số 1751/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp”

* CHỨC NĂNG

      Hỗ trợ cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng và kiến thức về thị trường, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tư vấn về sản xuất, thông tin thị trường và sản phẩm; các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường đầu vào, đầu ra; tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thi, chợ phiên, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp; chứng nhận quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP).

* NHIỆM VỤ

 • Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ có liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thành phố, các chương trình mục tiêu, phát triển của ngành.
 • Tổ chức và tham gia các hoạt động như: hội thi, hội chợ, triển lãm, chợ phiên giới thiệu tiềm năng để thu hút đầu tư nông nghiệp, hội nghị khách hàng, hội thảo, hội nghị chuyên đề để giới thiệu các mặt hàng nông sản.
 • Tư vấn hỗ trợ và cấp chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
 • Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường.
 • Cung cấp các thông tin về giá cả các sản phẩm nông nghiệp (hàng tuần) tại nơi sản xuất, chợ bán lẻ, chợ bán sỉ (chợ Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức) được đăng tải trên Website của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp (www.tvnn.vn).
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu (logo, bao bì, đăng ký nhãn hiệu, ấn phẩm quảng bá, website) cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
 • Tổ chức các cuộc giao lưu giữa các doanh nghiệp cả nhà nông để kết nối thị trường tiêu thụ với sản xuất.
 • Biên soạn và phát hành cẩm nang nhằm hỗ trợ kết nối sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
 • Tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng tiếp cận thị trường, quản trị doanh nghiệp, năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm,…
 • Khảo sát học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất theo chuỗi (từ sản xuất đến sơ chế đóng gói, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài thành phố), kể cả các mô hình sản xuất theo quy trình GAP, HACCP.
 • Tuyên truyền, phổ biến các thông tin về chính sách, chủ trương và các hoạt động của ngành nông nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí, radio, website) và thông qua các ấn phẩm.

* TỔ CHỨC BỘ MÁY

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp bao gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tổ chức sự kiện và Xúc tiến thương mại, Phòng Nghiên cứu thị trường, Phòng Chứng nhận GAP, Phòng Hợp tác – Đào tạo

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM

Giới thiệu Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu kinh tế nông nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp - Ho Chi Minh City’s Center for Agricultural Consultancy and Support (HCACS)

      Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

      Điện thoại: +84 028 38 229 427

      Fax: +84 028 38 272 292

      Email: tttvhtnn.snn@tphcm.gov.vn

      Website: www.tvnn.vn

NTT

 

 

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 10

Hôm Nay : 50

Hôm Qua : 111

Số Lượt Truy Cập : 16613